კლუბის ლიდერი/დამფუნებელი: ლექსო ბორაშვილი.

ზემოთ