• ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლების ლია გოგოხიასა და მაია მენთეშაშვილის მიერ შესრულებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჭიროებების კვლევის ფარგლებში შესრულებული ნაშრომი „ინგლისური ენის სწავლების საკითხები“ (სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები) იხ. მისამართზე:  https://liagogokhia.files.wordpress.com/2019/04/e18399e18395e1839ae18394e18395e18390-1-e18394e1839ae18394e183a5e183a7e183a0e1839de1839ce183a3e1839ae18398.pdf

ზემოთ