1. კლუბის მიზანია მოსწავლეებში სპორტული აქტივობებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და მოსწავლეების სპორტული შესაძლებლობების რეალიზაციის ხელშეწყობა.

2. კლუბის ფუნქციებია:


ა) სპორტული შეჯიბრებების, მარათონებისა და მატჩების ორგანიზება;

ბ) სხვადასხვა სპორტული მიმართულებით სკოლის ნაკრების დაკომპლექტება და მათი მომზადება ადგილობრივი და საერთაშორისო შეჯიბრებებისთვის;

გ) მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;

დ) სკოლის სპორტული ინვენტარის განკარგვა კლუბის მიზნებიდან გამომდინარე (სკოლის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით);

ე) სხვა საქმიანობა, რომელიც გამომდინარეობს კლუბის მიზნებიდან.

ზემოთ