კლუბის მიზანია:

 • ინტეგრირება სხვადასხვა საფეხურის მოსწავლეებს შორის;
 • კლუბის წევრებს მიეცეთ ცოდნის მიღება - გაცემის და თვითშემეცნების საშუალება;
 • წევრების ინტერესის გაზრდა კლასგარეშე ლიტერატურისადმი;
 • მოსწავლეებში მოტივაციის გაზრდა;
 • გაზარდოს კლასგარეშე აქტივობებში მოსწავლეების ჩართულობა;
 • მოსწავლეებში სხვადასხვა ლიტერატურული უნარების აღმოჩენა და წახალისება;
 • ცოდნის მიღებისა და გაზიარების მარტივი გზების პოვნა.


კლუბის ფუნქციებია:

 • მოსწავლეები შეაჩვიოს მსჯელობას, ქვეტექსტებს შორის მთავარი სათქმელის ამოკითხვას; 
 • განუვითაროს ფანტაზია და საკუთარი აზრის დაფიქსირების უნარი;
 • დაეხმაროს სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნებასა და საკუთარი თავის პოვნასა და დამკვიდრებაში.


კლუბის პრეზიდენტი: მართა გაბუნია

თანაორგანიზატორები: ნია ჯიქია, ბარბარე ღვინიაშვილი, შოთიკო შაბიაშვილი, ლუკა ნატრიაშვილი


კლუბის წევრობა:

 • კლუბის წევრობა ნებაყოფლობითია;
 • კლუბის საქმიანობას ხელმძღვანელობს და სამუშაო გარემოს შექმნაში პასუხისმგებელია კლუბის პრეზიდენტი და ორგანიზატორები;
 • კლუბის წევრი შეიძლება გახდეს სკოლის VII - IX კლასის მოსწავლე, რომელიც იზიარებს კლუბის მიზნებს.


შენიშვნა: სანამ სკოლა ჰიბრიდულ რეჟიმშია კლუბი იარსებებს ონლაინ გამონაკლისი, წინასწარ დაგეგმილი შემთხვევების გარდა.  


ზემოთ