ქიმიის კლუბი აერთიანებს ქიმიით დაინტერესებულ ბავშვებს სკოლაში. ის მოიცავს VIII-X კლასების სკოლის ქიმიის მასალას.

კლუბის მიზნებია:

  • მოსწავლეებში ქიმიის, როგორც მეცნიერების პოპულარიზაცია,

  • თემით დაინტერესებული მოსწავლეებისთვის ხელშეწყობა,

  • ქიმიის ცენტრალიზებული წერის წარმატებით დაძლევა.


კლუბის ფუნქციებია:


  • სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვა,

  • პროექტების დახმარებით ცოდნის გაღრმავება,

  • ქიმიის ცენტრალიზებული წერისათვის მომზადება,

  • ცოდნის განმტკიცება.


კლუბის პრეზიდენტი: თეკლა ავსაჯანიშვილი


განრიგი: შეხვედრა კვირაში ორჯერ, ორშაბათს და ხუთშაბათს.


ზემოთ