სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. მას სემესტრებად ჰყოფს ზამთრის არდადეგები.

I  სემესტრი  გულისხმობს პერიოდს 15. 09. 2022წ.-დან   29. 12. 2022 წ.-მდე.

II სემესტრი კი - 16. 01. 2023 წ. -15. 06. 2023 წელს,  ხოლო მე-12 კლასებისთვის  16.01.2023– 19.05.2023.


სსიპ ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის 2022-2023 სასწავლო წლის კალენდარი შემუშავებულია ,,. თბილისის საჯარო სკოლებში სასწავლო წლის დასრულებისა და არდადეგების დაწყებისა და დასრულების თარიღების განსაზღვრის შესახებსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 3 სექტემბრის N84/ ბრძანების შესაბამისად.

ზემოთ