ბიოლოგიის კათედრა

Nana VekuaBiology Teacher

Rusudan GaprindashviliBiology Teacher

Nato ShatirishviliBiology Teacher

გეოგრაფიის კათედრა

Maia IntskirveliGeography Teacher

Tamar KavtaradzeGeography Teacher

ეკონომიკა

Shota KatamadzeEconomics Teacher

ინფორმატიკა

Paata MamporiaIT Teacher

ისტორიის კათედრა

Diana ArjevanidzeHistory Teacher

Nino MeliqidzeHistory Teacher

Tina LobjanidzeHistory Teacher

Gaga KoridzeHistory Teacher

Vano ElikashviliHistory Teacher

მათემატიკის კათედრა

Dmitry ArabidzeMath Teacher

Biography

Born on January 19, 1986. In 2002, graduated from Vladimir Komarovi's Physics and Mathematics N199 public school. Finished Bachelor’s degree in TSU, faculty of mechanics and mathematics and master’s degree of TSU. In 2015, he finished doctorate degree in the field of mathematics.
 
In 2002, he was a member of 43th International Math Olympiad in Glasgow, Scotland and was awarded with the Certificate.
 
From 2004, is working in the Campus of Vladimir Komarovi's Physics and Mathematics N199 public school. Recently, he is a math teacher and Campus Coordinator of Komarovi School. Moreover, he was working as a specialist in TSU Ilia Vekua’s Institute of Mathematics. In 2010-2011, he was a mentor teacher in the professional development center of teachers. In 2011, he was a trainer of National Corrections Centre.
 

He has a wife and two children. 

Elza PuladzeMath Teacher

Neli TsiklauriMath Teacher

Mikheil MeboniaMath Teacher

Vakhtang JaoshviliMath Teacher

Biography

Born on July 11th, 1980. In 1997, graduated from the Republican Secondary Boarding School of Physics and Mathematics (Komarovi School). Finished Bachelor’s degree in Javakhishvili Tbilisi State University, faculty of Mechanics and Mathematics. Was awarded with the Degree of Doctorate in 2008.

From 2004, he is a math teacher in Vladimir Komarovi's Physics and Mathematics N199 public school. From 2005, he is a invited-professor in the field of statistical mathematics in Javakhishvili Tbilisi State University. From 2007, he was the member of correctors in the National Exams Centre. From 2013, he is Deputy Director in Vladimir Komarovi's Physics and Mathematics N199 public school.

Nana UzbetelishviliMath Teacher

Malkhaz JincharadzeMath Teacher

Lia GigauriMath Teacher

Gocha KublashviliMath Teacher

Ivane KvitashviliMath Teacher

Biography

Born on November 11th, 1973. Graduated from the Republican Secondary Boarding School of Physics and Mathematics (Komarovi School) with silver medal. Finished bachelor’s degree in Javakhishvili Tbilisi State University, faculty of Mechanics and Mathematics in 1990-95. Also, concluded Post-Graduate studies in Javakhishvili Tbilisi State University.

Awarded with the Order of Merit for achievements in the International Olympiads (09.2007) and Georgia’s teacher of the year (06.2010).

In 2005, he was math test liner of Unified National Exams in the National Examination Centre. From 1998 to 2010, he was a teacher of non-class math activities in Vladimir Komarovi's Physics and Mathematics N199 public school and then became a teacher of Mathematics. From 2008 to 2010, he was a student discipline coordinator of Tbilisi N199 public boarding school "Komarovi". From 2011 up to recently, he is an Acting Director of Vladimir Komarovi's physics and mathematics N199 Public School. Moreover, he is a Professor in the Free University's School of Mathematics and Computer Science. 

He has a wife and three children. 


Luna GugeshashviliMath Teacher

Nino GuluaMath Teacher

Vakhtang AbramishviliMath Teacher

Nadezhda Japaridze Math Teacher

Maia TsilosaniMath Teacher

Nani TsulaiaMath Teacher

Giorgi DzaganiaMath Teacher

Vladimer ZatuashviliMath Teacher

Khatuna ChkhaidzeMath Teacher

Giorgi PapukashviliMath Teacher

Leri BancuriMath Teacher

Eka VekuaMath Teacher

Nodar GikashviliMath Teacher

Otar ChitaiaMath Teacher

Ioseb KristesiashviliMath Teacher

Nugzar PapashviliMath Teacher

Davit BregvadzeMath Teacher

Giorgi KobakhidzeMath Teacher

Jimsher ShengeliaMath Teacher

მუსიკა და ხელოვნება

Marina KhomerikiMusic Teacher

Revaz BokoveliArts Teacher

საგზაო

Dimitri BatsatsashviliRoad Signs and Safety Teacher

სამოქალაქო განათლება

Andria KordzaiaCivil Education Teacher

Nana GetiashviliCivil Education Teacher

სპორტი

Davit KepashviliSports Teacher

Mikheil ZabakhidzeSports Teacher

უცხო ენების კათედრა

Maia OtiashviliEnglish Teacher

Lala TsiklauriEnglish Teacher

Tamar TarashviliEnglish Teacher

Maia AlaverdashviliEnglish Teacher

Tamar KirvalidzeEnglish Teacher

Tamar BendiashviliEnglish Teacher

Tamar MshvenieradzeEnglish Teacher

Nino NaverianiRussian Teacher

Julia Ter-MiqaelianiRussian Teacher

Lela ArabidzeGerman Language Teacher

ფიზიკის კათედრა

Archil GelashviliPhysics Teacher

Gia VakhtangishviliPhysics Teacher

Giorgi LomidzePhysics Teacher

Indira NatriashviliPhysics Teacher

Natia MamulashviliPhysics Teacher

Qetevan GhonghadzePhysics Teacher

Otari GhonghadzePhysics Teacher

Mikheil GabeskiriaPhysics Teacher

Teimuraz KalatoziPhysics Teacher

Jimsher ShengeliaPhysics Teacher

Vakhtang KurtskhaliaPhysics Teacher

Giorgi KobakhidzePhysics Teacher

Georgian language and literature

Qetevan BukhrashviliGeorgian Language and Literature Teacher

Tamara ChkhaidzeGeorgian Language and Literature Teacher

Natia Nakopia Georgian Language and Literature Teacher

Elena TamazashviliGeorgian Language and Literature Teacher

Maia MenteshashviliGeorgian Language and Literature Teacher

Ani Malidze Georgian Language and Literature Teacher

Tinatin TvalchrelidzeGeorgian Language and Literature Teacher

Dali SoroznishviliGeorgian Language and Literature Teacher

Tamar KoberidzeGeorgian Language and Literature Teacher

Lia GogokhiaGeorgian Language and Literature Teacher

Nana Turqadze Georgian Language and Literature Teacher

Maia KazashviliGeorgian Language and Literature Teacher

ქიმიის კათედრა

Lela BubashviliChemistry Teacher

Nino Parcvania Chemistry Teacher

Liana IntskirveliChemistry Teacher

Up