სასწავლო წლის კალენდარი და განრიგი


სასწავლო წელი დაიწყება 2020 წლის 21   სექტემბერს და დასრულდება 2021 წლის 21 ივნისს.

სწავლა დაიწყება - 15:30  საათზე და დასრულდება - 18.00 საათზე.

არდადეგები ემთხვევა საჯარო სკოლაში მოქმედ არდადეგების გრაფიკს.

მათემატიკის მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში სამჯერ: ორშაბათს, ოთხშაბათს, პარასკევს.  დღეში სამი აკადემიური გაკვეთილი.

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 45 წთ.

კვირეული დატვირთვა  9  საათი;

 

სასწავლო წლის კალენდარი, გაკვეთილების განრიგი და ქრონომეტრაჟი ერთნაირი იქნება, როგორც სკოლაში (საკლასო ოთახში), ასევე ონლაინ, დისტანციურად განხორციელებულ პროექტში.

 

მსურველების არსებობის შემთხვევაში, სკოლა განიხილავს შესაძლებლობას, ჯგუფი გახსნას პირველ ცვლაშიც, იმ მოსწავლეებისათვის, რომლებიც ზოგად განათლებას სკოლებში იღებენ მე-2 ცვლაში. 

 

ზემოთ